S pamfleti proti nasilju v družini

V Državnem zboru so sprejeli novelo zakona o preprečevanju nasilja v družini (ZPND). Poleg razširjene opredelitve družinskih članov ZPND državljanom nudi poduk o prepoznavanju oblik nasilja. Opozarja na grožnje z nasiljem, prisiljevanje v delo ali opustitev dela, omejevanje komuniciranja ali gibanja, objavljanje spolnih vsebin o žrtvi, razširjanje informacij, ki žrtvi povzročajo strah, in na neizpolnjevanje... Continue Reading →

Create a free website or blog at WordPress.com.

Navzgor ↑